KALVA, SIA

  • Sniedzam kosultācijas un izpildām darbus sekojošās jomās:

  • uzņēmējdarbībā
  • akcijas un vērtspapīri
  • nekustamie īpašumi
  • jūras transports, fraktēšana
  • celtniecība un remonts
  • sašķidrinātas naftas gāzes (LPG) balonos, gazifikācijas projekti
  • psiholoģija un psihoterapija

° Forecast Provided by AccuWeather
LinkShare  Referral  Prg